Se Fraga levantase a cabeza…

images.jpg

https://www.lavozdegalicia.es/…/fr…/0003_201904G12P16993.htm

La Voz de Galicia. Opinión. Habitación propia

María Xosé Porteiro. 12 de abril de 2019.

A novidade deste 28 de abril é que non só a esquerda se presenta dividida e con sufraxios perdidos nas físgoas da lei D’ Hont: o PP vai probar a penalización que tan ben coñece o PSOE, que emerxe logo da súa profunda crise. En Andalucía xa se viu o que sucede cando o voto se rearte entre varias formacións e a dereita máis á dereita cómelle o ril á que se presentaba como compendio das opcións conservadoras; con Cidadáns xa de cheo nesta mesma órbita, despois de renunciar a representar aos votantes de centro; e con Vox chamando ao voto máis ultra e antisistema. Se Fraga levantase a cabeza, botaríalles un bo responso a quen esnaquizaron o seu logro de aglutinalos a todos baixo as siglas do PP. As eleccións do 2011, que deron unha maioría absolutísima ao Partido Popular, supuxeron un punto de inflexión que produciu cambios nas opcións electorais da esquerda. Podemos estaba a piques de asaltar o ceo ao reclamárense herdeiros dos indignados da Porta do Sol, pero a indignación non estaba só na esquerda. Cidadáns presentábase como un novo centro, cunha imaxe moderna e progre de líderes que vivían en parella sen casar e man aberta aos cambios sociais que modernizaron a España cañí, pero trufadas por un liberalismo neocon, moderno e conservador ao mesmo tempo. Máis recentemente, Vox, representa outro tipo de indignación, pero contra a España autonómica e os dereitos sociais. O conxunto de todos eses cambios redefiniron notablemente o panorama electoral.

En todo este proceso, o maior desgaste foi para os actores da alternancia bipartidista. O PSOE pagou caro o seu erro ao abordar a crise económica do 2008 e o PP, o seu optimismo ante o custo polos innumerables casos de corrupción que motivaron a súa expulsión do Goberno. A imprevisible moción de censura de xuño pasado converteu a Pedro Sánchez nunha nova versión de Lázaro resucitado que aproveitou ao máximo o escasos dez meses de goberno en solitario, introducindo reformas inimaxinables só un ano antes, como a subida do salario mínimo. A súa chegada á Moncloa tróuxolla en bandexa a crise interna e xudicial do PP, máis para consolidar o aumento de escanos que o manteña no Goberno, precisará do apoio de difíciles compañeiros de viaxe. A aposta é arriscada, pero, se sae ben, haberá Goberno de centro-esquerda para longo e consolidaranse opcións similares nas seguintes eleccións municipais e autonómicas. Madrid sería o caso máis notable, Vigo será, en calquera caso, o bastión do modelo de cidade e Barcelona seguirá tentando escaparse do labirinto en que se converteu o reto secesionista… pero o guion do próximos catro anos está aínda no tinteiro.

“A imprevisible moción de censura de xuño pasado converteu a Pedro Sánchez nunha nova versión de Lázaro resucitado que aproveitou ao máximo os escasos dez meses de Goberno en solitario, introducindo reformas inimaxinanbles so un ano antes, como la suba do salario mínimo. A súa chegada á Moncloa chegoulle en bandeixa pola crise interna e xudicial do PP, mais para consolidar o aumento de escanos que o manteña no Goberno, precisará do apoyo de difíciles compañeiros de viaxe. A aposta é arriescada pero, si sae ben, haberá Goberno de centro-esquerda para moito tempo e se consolidarán opcións semellantes nas seguintes eleccións municipais e autonómicas.

 

Versión en castelán:

Si Fraga levantara la cabeza

La novedad de este 28 de abril es que no solo la izquierda se presenta dividida y con sufragios perdidos en los resquicios de la ley D’Hont: el PP va a probar la penalización que tan bien conoce el PSOE, que emerge tras su profunda crisis. En Andalucía ya se ha visto lo que sucede cuando el voto se reparte entre varias formaciones y la derecha más a la derecha le come el riñón a la que se presentaba como compendio de las opciones conservadoras; con Ciudadanos ya de lleno en esta misma órbita, después de renunciar a representar a los votantes de centro; y con Vox llamando al voto más ultra y antisistema. Si Fraga levantara la cabeza, les echaría un buen rapapolvo a quienes han destrozado su logro de aglutinarlos a todos bajo las siglas del PP. Las elecciones del 2011, que dieron una mayoría absolutísima al Partido Popular, supusieron un punto de inflexión que produjo cambios en las opciones electorales de la izquierda. Podemos estaba a punto de asaltar el cielo al reconocerse como herederos de los indignados de la Puerta del Sol, pero la indignación no estaba solo en la izquierda. Ciudadanos se presentaba como un nuevo centro, con una imagen moderna y progre de líderes que vivían en pareja sin casarse y mano abierta a los cambios sociales que modernizaron la España cañí, pero trufadas por un liberalismo neocon, moderno y conservador al mismo tiempo. Más recientemente, Vox, representa otro tipo de indignación, pero contra la España autonómica y los derechos sociales. El conjunto de todos esos cambios han redefinido notablemente el panorama electoral.

En todo este proceso, el mayor desgaste fue para los actores de la alternancia bipartidista. El PSOE pagó caro su error al abordar la crisis económica del 2008 y el PP, su optimismo ante el coste por los innumerables casos de corrupción que motivaron su expulsión del Gobierno. La imprevisible moción de censura de junio pasado convirtió a Pedro Sánchez en una nueva versión de Lázaro resucitado que ha aprovechado al máximo los escasos diez meses de gobierno en solitario, introduciendo reformas inimaginables solo un año antes, como la subida del salario mínimo. Su llegada a la Moncloa se la trajo en bandeja la crisis interna y judicial del PP, más para consolidar el aumento de escaños que lo mantenga en el Gobierno, precisará del apoyo de difíciles compañeros de viaje. La apuesta es arriesgada, pero, si sale bien, habrá Gobierno de centro-izquierda para rato y se consolidarán opciones similares en las siguientes elecciones municipales y autonómicas. Madrid sería el caso más notable, Vigo será, en cualquier caso, el bastión del modelo de ciudad y Barcelona seguirá intentando escaparse del laberinto en que se ha convertido el reto secesionista… pero el guion de los próximos cuatro años está todavía en el tintero.

A explotación máis vella do mundo. Sermos Galiza.

IMG-4567.jpg

Sermos Galiza. Sociedade. 21/03/2019. Análise

A EXPLOTACIÓN MÁIS VELLA DO MUNDO. Unha ollada abolicionista á prostitución. 

A xornalista María Xosé Porteiro, autora de publicacións que acollen ensaios sobre comunicación e feminismo, ofrece a súa visión a respeito da trata e tráfico de mulleres.

María Xosé Porteiro (texto). Lourdes Muñoz Santamaría (ilustración)

Incluírmos no mercado laboral a prostitución mediante unha regulación lexislativa é incoherente coa defensa dos dereitos das persoas. Significaría consentir, favorecer e perpetuar que as mulleres traficadas sexan desafiuzadas da súa sexualidade, da súa cidadanía e da súa liberdade. Disque sempre existiu. E pódese responder que tamén o  incesto, o roubo, o asasinato… pero non por iso se legalizan. A trata e tráfico de mulleres vai desde situacións de pobreza e falla de oportunidades nos lugares de orixe, cara á primacía do poder do diñeiro nos de destino, onde todo se branquea ao seu paso por caixa. As mafias do proxenetismo teñen en España o país da UE onde a demanda é maior, vai en aumento e se da cada vez desde idades máis temperás, tanto na “oferta” como na “demanda”. En España, a prostitución foi legal até que se aboliu durante a Segunda República. A ditadura volveu regulala e en democracia está en situación de alegalidade, como exercicio libre e non penado, pero punible en zonas públicas. Os concellos teñen competencias para a regulación nas súas rúas mediante ordenanzas municipais. Non está contemplada no Código penal, mais considéranse delitos a prostitución de menores; a forzada en  maiores; e o lucro porque outra persoa exerza a prostitución -mesmo cando for voluntariamente- se  houbese explotación.

Neste ámbito de indefinición, os argumentos a prol do abolicionismo que prevalecen na maior parte do movemento feminista, son rexeitados porque deixaría sen medio de vida a quen hoxe xa están dentro, esquecendo que se trata dun negocio dirixido pola terceira mafia organizada máis poderosa do mundo: a industria do sexo, que busca integrarse na economía de mercado como unha alternativa laboral aceptable. Pedir que se legalice a prostitución ten que ver con que a maioría dás prostituídas son mulleres e, nunha inmensa maioría, vai da man do proxenetismo. Non é posible separar a prostitución da trata e o tráfico de mulleres para a súa explotación sexual. Confundir isto cun exercicio de libre elección sobre o propio corpo é unha falacia propia do neoliberalismo máis ultra, que reaparece, periodicamente, cun debate mal intencionado que beneficia aos capos infiltrados nos poderes que manexan, toleran, comparten, participan -ou miran para outro lado-. Trátase de acentuar o desacordo que existe entre partidos que se proclaman feministas, tentando contaminar ao Feminismo no seu conxunto.

Estamos na cerna dun debate que xa está de cheo na axenda política e sindical, máis tendo en conta a convocatoria de eleccións para fins de abril. O Partido Feminista é rotundo cando afirma que «a formación política que defenda a prostitución non merece a consideración nin de esquerda nin progresista xa que unicamente está a apoiar e reforzar o machismo que realiza a súa sexualidade mediante a humillación e a explotación da muller: o poder do capital, do patriarcado e das mafias que se enriquecen con iso. A secretaría da Muller do Partido Comunista de España, no documento 20 razóns para argumentar que a abolición dá prostitución é unha liña vermella básica innegociable pregúntase: “que sindicato podería animar a poboación parada, de ningún sector, a  prostituírse como saída laboral? Esta nova oferta de traballo no Inem, implicaría a  formación en cursos -como os que  hai de pago nos Países  Baixos- para aprender todos os aspectos abarcables polo  traballo sexual? Animará alguén ás súas fillas para estudar unha formación profesional onde poidan aprender todas as variantes comerciais que a industria sexual considere esixibles? Inscribiríanse nunha oficina de emprego como traballadora sexual ou instarían as súas amigas, coñecidas, ou compañeiras, a facelo? É un traballo como outro calquera?

Resulta imposible que este negocio alcance un lugar homologable nos estándares de dignidade esixibles ao marco laboral porque non pode haber empregos neutros neste campo. E alí onde se normalizou, e normativizou, a industria do sexo, a carne ofertada sempre ten nome de muller, os que a mercan son homes e as tramas mafiosas non só non desaparecen, senón que medran.

Convén lembrar que tamén hai prostitución masculina, frecuentemente con menores de idade, vinculada á trata e tráfico de persoas. Tamén nestes casos, a denuncia é perigosa e pouco habitual. Contra o tópico da voluntariedade no caso dos varóns, un recente informe falaba de que só tres de cada dez homes prostituídos, o son libremente (a cifra nas mulleres é de unha de cada dez). Tamén nestes casos, predominan persoas xoves, procedentes de países máis pobres, recrutados mediante engano, que rematan en situacións de escravitude para pagar as débedas que contraen cos grupos mafiosos organizados (pode chegar aos 5.000 euros en cada caso), e sometidos pola falla de papeis e infra valorados por si mesmos pola súa orientación sexual, estigmatizada nos seus países de orixe.

En todo caso, a grande diferencia coa prostitución de mulleres é, precisamente, a coincidencia no perfil do demandante: nun 98% dos casos, os que consumen, son homes, segundo informa a  Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIG). Outro informe, neste caso da asociación catalá Ámbit i Prevenció, sitúa a demanda de prostitución masculina exclusivamente gai cun perfil de cliente de nivel sociocultural medio-alto e unha idade que oscila entre os 35 e os 50 anos.

Que a prostitución se realice de xeito tan maioritario e “normalizado” sobre as mulleres sería abondo para ser unha causa feminista. Alén diso, ten que selo para todas as persoas que rexeiten a explotación, violencia, abuso, engano e perda dos dereitos básicos de seres humanos que entran nunha gaiola da que non se coñece, até o de agora, o xeito de saír.

E ten que ser, sen dubidalo, unha causa primordial, porque o contrario certifica a crenza en seres superiores e lexitimados para posuír, dominar e desprezar a outros que consideran inferiores.

Desde logo, no meu nome, non vai ser.

A prostitución en cifras

  • Até 40 millóns de persoas son prostituídas no mundo. O 94% as vítimas de trata con fins de explotación sexual son mulleres e nenas (2018. informe global da United Nations Office  on  Drugs  and  Crime UNDOC).
  • O 80% son vítimas forzadas, aínda que non existen cifras oficiais.
  • Tres de cada catro teñen entre 13 e 25 anos de idade.
  • A maior demanda é de nenas de 14 a 17
  • Os clientes son cada vez máis novos e as peticións “cada vez máis perversas”.
  • Unha de cada tres mulleres declara sufrir algún tipo de violencia física ou sexual, polo menos, unha vez na súa vida.
  • A prostitución move 000 millóns de euros no mundo (datos de Havocscope citando  ao Parlamento Europeo),  máis  ca ou PIB de  Marrocos.

A prostituión na lexislación

O abolicionismo ten o seu máximo exemplo no coñecido como “modelo sueco” que persegue aos clientes e reduciu a prostitución na rúa, á metade. Multouse a máis de 7.600 homes desde que se empezou a perseguir aos clientes en 1999, en algúns casos até con penas de cárcere. Esta fórmula foi seguida por Noruega, Canadá, Islandia, Francia ou Irlanda, que consideran a prostitución como un atentado contra a muller, incompatible coa igualdade de xénero e os dereitos humanos e establecen sancións de até  2.000 euros por pagar por sexo.

Os modelos permisivos, teñen exemplos notables en Dinamarca, Países Baixos ou Alemaña. O informe do Parlamento Europeo de 2014, “Explotación sexual e prostitución e o seu impacto na igualdade de xénero”, considera que a legalización non diminúe a prostitución: “a investigación mostra que onde a prostitución e as actividades relacionadas son legais, hai maiores entradas de tráfico no mercado sexual”.

Os países que a legalizaron, contemplan vender e comprar sexo como unha actividade económica máis pero non conseguiron o obxectivo proposto de empoderar ás mulleres, terminar coa estigmatización e mellorar as súas condicións de traballo. De feito, Alemaña  liberalizou a prostitución en 2002. Desde aquela construíronse mega bordeis con tarifa plana que inclúe sexo, bebida e comida. As tarifas baixaron por riba do 20% co aumento da oferta. Só entre un 1 e un 5% de mulleres inscribíronse no rexistro obrigatorio de prostitutas.

A prostitución no Estado español

A demanda de mulleres para a súa explotación sexual move 22.800  millóns €/ano, equivalente á metade do gasto en educación. España é o país europeo con maior demanda de sexo pago e o terceiro a nivel mundial. Tamén é un dos principais destinos do tráfico de mulleres no mundo. Segundo Nacións Unidas, o 39% dos homes pagou nalgunha ocasión por manter relacións sexuais e uns 15 millóns son clientes potenciais. Hai informes que sitúan en 100.000 a cifra de prostituídas en 2017, mesmo que “censadas” polo Ministerio do Interior só constan 14.000.

Un informe de 2007, elaborado pola Comisión Mixta dos Dereitos da muller e da igualdade de oportunidades do Congreso dos Deputados, computou arredor de 300.000 prostituídas no conxunto do Estado. A grande maioría son pobres, inmigrantes e en situación irregular. O 99,7% dos clientes son homes. O gasto diario en prostitución en España era, daquela, de 50 millóns de euros. O 11% dos homes mercaran servizos sexuais no ano estudado (o dobre de Portugal ou Alemaña, e dez veces máis ca Francia e ou Reino Unido).

Está aberto o debate sobre promulgar unha  lei que protexa ás vítimas forzosas e combata a trata e a explotación sexual. A prostitución foi abolida durante a Segunda República. No franquismo liberalizouse e na actualidade vívese unha situación de  alegalidade con achegas parciais, como a Lei de Seguridade Cidadá, que contempla sancións leves por “exhibición obscena” e graves por ofrecer ou pedir servizos sexuais en zonas públicas onde poida haber menores. En tres anos, de 2015 a 2017, tramitáronse 1.250 sancións por infraccións graves e 597 leves, segundo datos do Ministerio de Interior, que non aclara cantas foron multas a clientes e cantas a prostitutas.

DESDE GALIZA: Unha análise cualitativa

A Investigación máis exhaustiva, en termos cualitativos, sobre desta cuestión, foi a realizada en Galicia: “El putero Español, quiénes son y qué buscan los clientes de prostitución”, publicado na Colección Mayor da Editorial Catarata en 2015, na que se tiran conclusións moi reveladoras como que “o que procuran os clientes é reforzar, reafirmar a súa identidade viril masculina, máis que o pracer sexual en si (…)  O relato da pornografía relaciona a erotización cunha subordinación ou dominación da muller polo home (…) No espazo  prostitucional, como eles son os que pagan, eles son os que mandan, e poden recrear o que viron na pornografía”.

 Detectan varias tipoloxías de clientes. O “misóxino”, que despreza ás mulleres. O “amigo”, que chega a ter relacións afectivas ou de parella pero nunca deixa de exercer o privilexio de consumir. O “crítico”, que consumiu prostitución algunha vez por ser parte da subcultura masculina, mais entende que detrás deste negocio hai xente sufrindo e que o sexo de pago é un produto do capitalismo e do patriarcado.

A máis novidosa, é o “mercantilista”, que non ten un discurso misóxino ou de rexeitamento da muller, senón que acode á prostitución como un produto de consumo máis, como roupa ou a carcasa do móbil. Neste caso o que fan é mercar emocións (…) Aínda sendo xente nova, formada, criados nunha educación non sexista, interpretan este espazo con lóxicas de dereito do consumidor, mercantilizando as relacións humanas. Non lles xera ningún dilema ético ou moral nin pensan no que hai máis aló deste acto. E neste perfil atopamos todo tipo de niveis formativos, ocupación, idade ou ideoloxía, tanto de dereitas como de esquerdas”.

Segundo esta investigación, en 2014, en Galicia, funcionaban máis de 240 clubs de alterne e 323 pisos de contactos.

 

VIGO, Paralelo 42 (Revista Luzes)

IMG-4561.jpg

Luzes Nº 66. 2019. O DESAFÍO URBANO. Vigo: Paralelo 42. Reportaxe

María Xosé Porteiro

En xeoestratexia, a centralidade é relativa. Sempre dependerá do punto desde o que se observe e da función que se queira analizar. Vigo é un bo exemplo. Aparentemente extra periférico desde unha ollada europea do mapamundi, resulta extraordinariamente central cando se ten en conta a súa posición transatlántica a respecto de América, e coa Europa Atlántica, sen esquecer a proximidade relativa con África. Vigo, a maior cidade de Galicia, está no paralelo 42 do Hemisferio Norte, no mesmo meridiano ca Porto e é a referencia urbana e portuaria máis importante da pequena fachada atlántica española e europea, que comparte con Portugal. Boston e Nova York están ao leste segundo se perde a ollada desde as Cíes; Irlanda, Gran Bretaña e Francia a un tiro de pedra,  e o camiño cara ao norte de África até Oriente próximo e o sur europeo xa foi recorrido sobradamente por fenicios e romanos hai máis de dous milenios. 

A súa grande vantaxe é “per loca marítima” onde atopa un espazo de centralidade que se amplifica cunha baía de características únicas pola fondura do seu calado e o abrigo que lle ofrecen as illas dos deuses (e das deusas… que algún día haberá que lles cambiar o nome). Iso explica que só nunha franxa territorial (o eixo Atlántico) que se recorre en pouco máis de tres horas por autoestrada -os 300 quilómetros que hai entre Coruña e Porto, cun Vigo equidistante- haxa catro aeroportos, dous deles internacionais (e o de Peinador procurando mellor posición tamén neste mercado con rutas de quita e pon, segundo acordos puntuais coas compañías aéreas, sobre todo as de Low cost).

A situación periférica e as barreiras orográficas tiveron até o de agora mal amaño para circular en tren desde esta costa até o resto de Europa. Porén, o recente anuncio de Adif e do Ministerio de Fomento da construción dun Corredor Atlántico ferroviario como parte da rede transeuropea de transporte, debería conectar todo o noroeste a partir da conexión Vigo-León, a través de Monforte de Lemos, Ponferrada, Astorga e León-Pola de Lena-Asturias. No que respecta ás conexións por tren, aínda non está abondo valorado o impacto favorable para o transporte de viaxeiros que supuxo a mellora da rede de media distancia que fai o traxecto entre Vigo e Santiago en 50’ e en 90’ até a Coruña, até o punto de estar considerada como unha das liñas máis rendibles de Renfe en todo o territorio español. Isto contradí a lenda negra segundo a cal, desde hai cento setenta anos anos que comezaron a construírse redes ferroviarias en España, Galicia non é o lugar onde cumpre investir porque as súas necesidades non o xustifican (Cataluña dixit, historicamente, reclamando que os orzamentos de sucesivos gobernos destinados ao noroeste peninsular, fosen detraídos para as conexións co Mediterráneo). 

As entradas nas cidades, do que debera ser unha realidade administrativa como a paralizada Área Metropolitana de Vigo, convértense en embudo nas horas punta e nin sequera a ponte de Rande -ampliada en dous novos carrís- consegue evitar esta situación nas primeiras horas de cada día. Hai cousa dunha década, a vindicación recaía na eliminación da peaxe na conexión do sur da provincia, vía Vigo, co Morrazo, e este foi un dos logros do goberno presidido por Emilio Pérez Touriño, pero segue pendente a supresión da peaxe entre Vigo e Redondela, dúas localidades que se funden nunha liña imaxinaria que divide a Chapela en dúas, a viguesa e a redondelá. 

O outro tapón está no acceso sur, pola Avenida de Madrid, que se fai a través da única autovía do mundo onde non se poden sobrepasar os 60 ou 70 km/h. Entre Vigo e O Porriño padécese un trazado ondulante que se pretende evitar mediante un túnel que iría por debaixo das pechadas curvas de Puxeiros (está previsto no plano de estradas do último goberno de Rajoy) por certo, o tramo considerado o máis perigoso de España e un dos que máis multas produce polos límites de velocidade. 

En Vigo, e con gobernos polos que pasaron alternativamente alcaldes socialistas, populares, nacionalistas e, mesmo, independentes, a reclamación de vías de acceso axeitadas ás necesidades dunha poboación tan importante forman parte da memoria colectiva da cidadanía. A prioridade, até o de agora, foi a conexión coas vías de alta capacidade e construír unha rede de unión para as localidades do interior, alén da AP-9 como eixo fundamental.

Estas peculiaridades dunha realidade territorial, sociolóxica e política que  non ten en conta as fronteiras difusas, non xustifica a falla de resposta ás demandas de servizos de transporte por terra, mar e aire. A segunda maior factoria de PSA-Citröen no mundo, sabe disto mellor ca ninguén. Tamén os armadores de buques de pesca, os fabricantes e exportadores de pedra ornamental ou de conservas de peixe, por citar algúns dos clusters de industrias con máis dinamismo da economía galega que teñen en Vigo a súa capital natural. Disque a Autoridade Portuaria é unha segunda Alcaldía, e, de feito, o Alcalde actual, Abel Caballero pasou antes pola presidencia da mesma, e outra alcaldesa, neste caso, saínte, Corina Porro, asentou alí o seu perfil de xestora. En tempos nos que a balanza comercial se inclina a prol das exportacións e iso incide favorablemente nas contas da economía galega no seu conxunto, non é ousado afirmar que se Vigo estornuda, Galicia se arrefría. 

IMG-4564.jpg

Por iso é inxustificable o desencontro recorrente que se da entre ambas as administracións municipal e autonómica, que manteñen unha profunda disputa desde a chegada o poder de Abel Caballero e Alberto Núñez Feijóo, a fins da primeira década deste século. Sexa polas características de liderados -moi personalistas en ambos os casos- ou polas habituais diferencias entre forzas políticas que compiten desde o antagonismo, ou sexa porque a historia veu situando en posicións contrarias o relato da realidade que se fai desde Santiago (a capital de Galicia) e Vigo (a non capital de Pontevedra), pódense perder oportunidades ás que se lles vai “pasar o arroz” para avanzar na creación dunha grande área metropolitana, equivalente a unha nova provincia, que está recollida na lexislación do Estado coa lei 4/2012 (BOE 12/abril) -co texto modificado- do 1º de agosto de 2016.

O tráfico é cada día máis difícil nos accesos aos núcleos urbanos do territorio comprendido pola Área Metropolitana, pero a parte maior corresponde, en boa lóxica, á cidade que aporta máis da metade da poboación estimada e que chega a 300.000 habitantes no caso de Vigo, dos 500.000 estimados para o conxunto. O desencontro por mor do transporte conurbano no que se sustenta a suspensión da posta en marcha da frustrada Área Metropolitana, seguirá sendo un escollo insuperable mentres as posicións das partes en conflicto (concellos do PP e máis a Xunta, fronte aos concellos do PSOE con Vigo á cabeza) respondan máis a intereses electorais ca a unha visión estratéxica e de futuro. Compre lembrar que a lei, suspendida xuidicialmente, non só atinxe ao transporte metropolitano, senón á loita contra o cambio climático, o emprego e servizos sociais, á ordenación do territorio, ou o desenvolvemento económico e o turismo… 

A cidadanía pode crer os cantos de sereas que intenan xustificar a falla de entendemento pero a responsabilidade política, e cara ao futuro, de quen non procuran o acordo, é insuperable. Sería de aplicación aquilo da realidade que supera a ficción e por este fío tiramos un cabo que nos leva até Nova York, dada a competencia que o Alcalde vigués estabeleceu co seu homónimo estadounidense para presumir de alumeado de Nadal. Ambas as cidades teñen unha longa Historia vinculada á emigración e ao desenvolvemento do transporte marítimo de pasaxeiros, grazas ao cal, un Hemingway viaxeiro fixo escala en Vigo en 1921, camiño a Francia. Segundo escribiu Carlos Casares, o escritor americano dixera de Vigo “que é unha cidade que parece de cartón, con rúas de lastra, enlucida en branco e laranxa, erguida á beira dun porto grande e pechado do todo, que practicamente podería ter amarrada a toda a frota británica». Daquela recomendoulle ao seu amigo e colega, John Dos Passos, que se dese unha volta por aquí. Se cadra, xa o paralelo 42 estaba na cabeza do autor da novela do mesmo nome que constitúe a sua famosa “USA Trilogy”. 

Quen sabe se o Alcalde de Vigo emulará tan magna obra narrativa cando deixe de telonear a grandes figuras do espectáculo, pelexarse co equipo de fútbol co nome máis autóctono da Galicia caníbal ou cos seus colegas alcaldes de ideoloxía contraria á súa, cando lle toque a retirada. Polo de agora, iso non semella algo próximo pero Vigo e o seu hinterland merecen unha abordaxe seria dun problema que o paso do tempo non fai máis que agravar.

O gran reto pendiente é acadar un sistema de transportes integrado, moderno e intermodal, para a conexión da contorna e, desta, co resto do mundo. Nesta tarea, o máis difícil está a ser a comunicación do Sur da provincia de Pontevedra e iso non mellorará, mentres dure o bloqueo ocasionado pola incertidume da legalidade da súa sesión constitutiva recorrida pola Xunta a metade dos concellos que a integran. Morta antes de nacer, a Área Metropolitana está nun limbo legal no que intervén a disputa sobre o funcionamento do transporte común. O constante aumento do tráfico nas vías de acceso ás cidades está relacionado, en moitos casos, con medre das áreas circundantes as grandes cidades, onde milleiros de persoas van vivir, mantendo os vínculos laborais ou de ocio coas súas cidades de orixe. A decisión definitiva está no Supremo e na capacidade política para desbloquear a situación pola Xunta de Galicia e o Concello de Vigo nun mapa electoral municipal no que pode variar a correlación de forzas.

Entrevista en Galicia Emigrante

download-1.png

https://ar.ivoox.com/es/galiza-emigrante-30-03-2019-audios-mp3_rf_34105044_1.html?fbclid=IwAR01mGP-hZyHeSuILoE2jQIHqJXteSi5dtvCwyZNBx4syVSFNAUVs9tJvgQ

O sábado 30 de marzo, entrevistáronme no programa de radio Galicia Emigrante, que se emite desde Bós Aires, a respecto da miña participación no Festival da Palabra, organizada polo goberno provincial de Córdoba co gallo do VIII Congreso da Lingua Española.

 

Angry white men: el choque de géneros (Tribuna Feminista-El Plural)

https://tribunafeminista.elplural.com/2019/03/angry-white-men-el-choque-de-generos/

Tribuna feminista. Opinión.

María Xosé Porteiro
Política, escritora y periodista.

27/03(2019

Cuando una referente internacional de los estudios feministas como la antropóloga Rita Segato advierte de que está en marcha una guerra contra las mujeres, la primera reacción es pensar que utiliza un eufemismo para enfatizar la importancia y urgencia de reaccionar contra el alarmante brote de misoginia constatado en los últimos tiempos. Pero no. Si donde ella habla de guerra decimos conspiración podría ser más fácil de asimilar. También Manuel Castells, sociólogo, abunda en una idea semejante cuando afirma que el ascenso de la ultraderecha en Europa y el continente americano responde a un objetivo predeterminado de restaurar el patriarcado tradicional, eliminando los derechos de las mujeres, en un proyecto coordinado y financiado por una red oculta de millonarios xenófobos y racistas que ven en él su última esperanza de supremacía. Castells afirma que se está forjando una conspiración contra la Europa del bienestar, para tener un grupo propio en el próximo Parlamento con representantes de partidos de ultraderecha. Se trataría de convertir la UE en un grupo de Estados que comparten determinados acuerdos, supeditados a los intereses nacionales, singularmente contra la inmigración, el Islam y el feminismo. Sobre este último objetivo, pretenden «la restauración del patriarcado tradicional, eliminando la protección a los derechos homosexuales y a las mujeres».

Steve Bannon, ex-estratega de Trump, sería el tejedor de este proyecto después de abandonar al presidente de los EUA por peleas internas, pero convencido de que puede trasladar a la UE, un «Movimiento» (así se llama su fundación) a favor del supremacismo blanco, cristiano y viril. El caldo de cultivo le es propicio y tiene un pie en Bruselas, desde donde comanda la construcción de una base operativa común con la adhesión de líderes de la extrema derecha en Italia, Turquía, España, el Reino Unido, Holanda, Alemania y Francia. También mantiene relaciones fluidas con formaciones de extrema derecha de Polonia, Finlandia, Suecia, Noruega, Austria o la República Checa. Su objetivo es llegar a tener un grupo antieuropeo en el mismísimo Parlamento Europeo luego de las elecciones de mayo próximo. La otra pata de su proyecto estaría en Roma, donde Bannon estableleció una alianza con los cardenales que lideran la rebelión contra lo papa Francisco.

El movimiento feminista sabe que está en la diana de fuerzas poderosas y con pocos escrúpulos. El sociólogo norteamericano Michael Kimmel explica que la nueva explosión del feminismo generó un grupo que el combate: los AWM (angry white men, hombres blancos enfadados) porque se les cuestiona «todo lo que habían aprendido sobre cómo ser hombres y se sienten víctimas, vulnerables, amenazados, y asustados». El politólogo español Andrés Ortega anuncia que «hay un cambio cultural y el choque ahora no es de civilizaciones, sino de género».

Las citas de autoridad no dejan lugar al escepticismo. Con menos mimbres se han construido absurdas teorías conspiranoicas pero, en esta ocasión, podemos estar ante un hecho a considerar: la pandemia del feminicidio no hace sino avanzar y la violencia machista se acentúa hasta límites -insospechados solo quince o veinte años atrás-, en todas sus formas en las relaciones personales, sentencias judiciales, violencia sexual extrema desde la más tierna infancia o el tráfico y esclavitud de mujeres para la industria sexual. Para corroborarlo, he ahí el auge del negacionismo de la discriminación y de la injusticia de género, prevalente en las sociedades de cualquier lugar del mundo. Un auténtico ejército ataca por tierra, mar y aire las mujeres que luchan por acelerar un cambio social imprescindible y civilizatorio que cuestiona, también, los pilares del neoliberalismo, rampante y deshumanizado. El objetivo sería desarmar y derrotar al feminismo, para lo cual cuentan con muchos recursos, una total falta de escrúpulos, y prisa. Mucha prisa.

El sociólogo Michael Kimmel señaló otro fenómeno interesante: la reacción contra las reivindicaciones feministas de los hombres blancos enfadados: los Angry White Men, en USA, vulnerables y asustados ante un nuevo escenario en el que pierden terreno frente a mujeres que reclaman cuotas equitativas de poder y exigen nuevas reglas de juego, porque “todo lo que aprendieron sobre cómo ser un hombre, está en cuestión (…) a la aristocracia le gusta la meritocracia y eso es lo que acontece con los hombres que siempre estuvieron en la supremacía sin que nadie se lo disputara”. Habían votado en masa a Trump, a Bolsonaro, a la ultraderecha en Hungría, o se sientan representados por Le Pen en Francia y Vox en España.

Kimmel se pregunta si hay motivo para sentirse amenazados y el politólogo Andrés Ortega ofrece una respuesta: “La frustración de los hombres se convirtió en un fenómeno común en las sociedades occidentales. Ven como se expande la educación mixta. Ellas obtienen mejores notas y mejores resultados en las oposiciones, arrasan en Medicina o en las carreras judiciales (…) Se produjo un gran cambio cultural y el choque ahora no es de civilizaciones, sino de géneros. La mujer quiere un lugar similar y hay una parte de los hombres que se sienten amenazados”. No por casualidad, Vox pide la derogación de la legislación contra la violencia de género, avalada por el Tribunal Constitucional y puestas en marcha ante una realidad de cerca de mil víctimas desde que hay registros (2003); o cuestiona el aborto libre, la paridad o las subvenciones para colectivos feministas a lo que acusa de amiguismo” en las instituciones gobernadas por la izquierda.

Una variante sobre el mismo tema aparece dos siglos después de los primeros movimientos sufragistas, cuando, sin cuestionar el derecho al voto ni al trabajo de las mujeres, se ponen en entredicho que aún haya que combatir la discriminación.

“Detrás de los Angry White Men o de Vox no hay, necesariamente, hombres que digan que las mujeres son inferiores, sino que cuestionen que sea cierto que mantengan más privilegios o que aún sea necesario luchar por la paridad”, explica la politóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona y editora, Berta Barbet. “En España -dice-, la brecha salarial es de un 16% y el porcentaje de mujeres en cargos directivos, de un 27%. No valle convertir el feminismo en chivo expiatorio. Esto no es una guerra de sexos, es una cuestión de justicia”.

UNA MIRADA LATINOAMERICANA

En el IGADI Annual Report 2018-2019 (Informe Anual sobre política exterior del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional) sobre “América Latina y El Caribe: agenda feminista” he publicado recientemente que ”están siendo el laboratorio de la extrema derecha que ve al feminismo como la mayor amenaza para los intereses de la cosmovisión patriarcal, sin duda, alertados por la fuerza, cada vez mayor, de las organizaciones feministas que nuclean alrededor de sí, las mejores vindicacións históricas de la izquierda: el ecologismo, la justicia social y los derechos humanos en su conjunto.”

Se constata la existencia de una guerra feminicida en América Latina y el Caribe. En 1993 apareció el cuerpo de Alma Chavira en Ciudad Juárez (México) y en los veinticinco años transcurridos desde entonces, las asesinadas son cerca de 2.000. Mientras tanto, algunos nombres sonoros de políticas y activistas sociales señalan la dureza de la lucha feminista en el territorio: la política brasileña Marielle Francisco de la Silva, asesinada en marzo de 2018, socióloga, feminista y militante de los derechos humanos y política brasileña. Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, líder indígena, feminista y activista ecologista hondureña. En ambos casos, la violencia asesina fue promovida por estamentos militares, políticos y corporaciones multinacionales.

En la que se considera la causa más frecuente de violencia de género en el mundo: la que se de la en el entorno familiar o afectivo de las víctimas, las cifras oficiales del Observatorio de Género de la CEPAL indican que solo en 2017 se registraron 2.795 feminicidios en veintitrés países.

La violencia machista tiene otras caras: una, muy preocupante, la institucional por falta de amparo de los derechos que garantizan la vida de las mujeres, como acontece con la legislación prohibicionista o sumamente restrictiva, respecto del aborto. Solo es legal en México D. F, Cuba y Uruguay. En Chile y Argentina está abierto el debate para su regulación, mas aún en dura confrontación con los respectivos parlamentos; en Bolivia se están dando algunos avances, y en otros países con regímenes de izquierda, como Venezuela o Nicaragua, está prohibido absolutamente. La estos indicadores podrían añadirse los de la violencia sexual: mas de un millón de niñas y adolescentes son víctimas y una de cada cuatro contrae matrimonio siendo menores de edad (UNICEF, 2017).

Las cifras dibujan un panorama estremecedor en el que la militancia y la movilización feminista están emergiendo como un movimiento de gran intensidad, con características propias respecto de Europa o los EUA, y también con casuísticas propias según los países. Coincide, en todo caso, con la emergencia de liderazgos intelectuales y políticos como Marcela Lagarde o Rita Segato, por significar a un grupo de filósofas, sociólogas, politólogas, comunicadoras, que aportan hondura y renovación a conceptos y definición de situaciones, aunque siguen siendo ignoradas por los ambientes académicos o políticos convencionales.

América Latina y el Caribe están siendo el laboratorio de la extrema derecha que ve el feminismo como la mayor amenaza para los intereses de la cosmovisión patriarcal, sin duda, alertados por la fuerza, cada vez mayor, de las organizaciones feministas que nuclean, alrededor de sí, las mejores vindicaciones históricas de la izquierda, especialmente el ecologismo, la justicia social y los derechos humanos en su conjunto.

La respuesta masiva a la convocatoria de 8 de marzo de 2018, o las movilizaciones a favor del aborto en Argentina, demostraron una capacidad de respuesta impresionante: una marea violeta, con pañuelos verdes también para identificar a las pibas argentinas, dejó la imagen de una avalancha de mujeres -la mayoría muy jóvenes- que toman las calles, corean consignas, acampan al lado de los Parlamentos, alzando los puños con el emblema del círculo finalizado con una cruz que identifica al feminismo.

La singularidad de esta situación es que el patriarcado se rearma con la ultraderecha pero está consentido y apoyado por una parte de la izquierda latinoamericana. El aborto es el mejor ejemplo. Todo, trufado por la complicidad de las iglesias evangélica y católica, por acción u omisión. Y sostenido por poderes económicos que ven con temor la alianza entre el feminismo y el ecologismo. Lo que acontece en América Latina es crucial para el futuro de la Humanidad. En el caso del feminismo, también.

¿Y EN ESPAÑA QUÉ?

España no está ajena a este giro que se comienza a identificar y denunciar con alarma por muchos sectores del feminismo ante la contaminación de las organizaciones por grupos destinados a romperlas. Es un intento de desmontar la unidad de acción -sorprendentemente intuitiva y unánime- de una movilización nunca vista, que produjo protestas masivas en sociedades diversas y consiguió unir a millones de mujeres en todo el planeta para rebelarse contra el machismo y la misoginia. Hay un antes y un después de las movilizaciones de 2017 -tras la elección de Trump como presidente de los EEUU-, y las de los 8 de Marzo de 2018 y 2019, que alertaron sobre el poderío y capacidad de respuesta del 52% de la población mundial. No se trata de un optimismo infantil, pues ya se sabe que no todas las mujeres luchan en la misma dirección.

En nuestro país se consideran feministas el 60%. Buena y mala noticia, claro, porque eso advierte de la falta de normativización y condiciones sobre qué es ser feminista y contra qué hay que luchar, pero es un cambio relevante. La cuarta Ola será la de la consolidación e incorporación del feminismo a los estudios universitarios desde todos sus poliédricos enfoques, a su generalización como norma social donde la discriminación esté fuera de lo socialmente admitido y cualquier tipo de violencia por razón de género sea motivo de persecución y sanción. En mi opinión, el proceso es imparable pero no debemos olvidar una advertencia importante que me comentaba mi buena amiga, Secretaria de Igualdad y directora del Instituto de la Mujer en tiempos de Rodríguez Zapatero. Me refiero a la abogada feminista, Laura Seara: “el feminismo, sí quiere ser transformador, debe detectar las trampas que nos ponen desde lo patriarcado y la reacción ante ellas es tarea nuestra. Mucho cuidado con negar la categoría ”mujeres”. No podemos desdibujarnos y diluirnos en otros debates como los de la identidad sexual”

A MODO DE CONCLUSIÓN

Estamos en tiempos de grandes cambios sociales, que en otros artículos he comparado con la Revolución Francesa. No va a ser fácil porque a los privilegios es difícil renunciar, pero a este “choque de géneros” se está respondiendo con movilizaciones masivas de miles de mujeres de todas las edades y diferente condición -muchas, con sus compañeros y criaturas- que ocupan las calles cantando, vestidas de lila y violeta, sin violencia y proclamando la llegada de una civilización más justa, sin dejar de recordar que en el supremacismo machista las víctimas mortales están, en un 99 %, del lado de las mujeres.

Ya veremos la repercusión que esta confrontación tendrá en la politica de los diferentes países donde el feminismo ha llegado para quedarse. Como reacción a Trump, en las recientes legislativas de los EUA entraron en el Congreso más de un centenar de mujeres entre las que hay lesbianas, indígenas, musulmanas, emigrantes y, notablemente, jóvenes. En Argentina habrá elecciones en octubre donde veremos el siguiente proceso latinoamericano de ratificación -o cambio- del supremacismo misógino que comparte Mauricio Macri, y en España hay elecciones legislativas el 28 de abril y locales y autonómicas el 26 de mayo, cuando la fórmula Vox pasará la prueba del algodón.

La política puede darnos aun muchas sorpresas.

144

 

No llevan armas

download.jpg

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2019/03/20/llevan-armas/00031553107739372230399.htm

La Voz de Galicia. Opinión. Habitación propia.

MARÍA XOSÉ PORTEIRO
21/03/2019 05:00 H
El 15 de marzo, miles de jóvenes, en 1.352 ciudades de 96 países, gritaron «¡es ahora o nunca!». Se movilizaban contra el calentamiento global siguiendo el ejemplo de Greta Thunberg, de dieciséis años, en huelga permanente todos los viernes, en su instituto, desde el pasado agosto. Lo hará hasta que su país, Suecia, cumpla con los Acuerdos de París. «Quiero que sientan pánico como si su casa estuviera en llamas -dijo en enero a los asistentes al foro económico de Davos- para que sepan como yo me siento. Los adultos no hacéis nada, por eso tenemos que hacerlo nosotros». También escucharon su reclamo en diciembre pasado en la conferencia climática de la ONU, en Polonia. A día de hoy, doce mil científicos han firmado un manifiesto dando la razón a lo que se conoce como la Revolución de la Esperanza y el Parlamento sueco ha nominado como candidata al Premio Nobel de la Paz a esta joven ambientalista, firme y tenaz. Tiene síndrome de Asperger, trastorno obsesivo compulsivo y mutismo selectivo, circunstancias que en otro tiempo la mantendrían excluída del sistema neuro normativo imperante.

Hoy es inspiración y esperanza. Recuerda a otra joven, pakistaní, Malala Yousafzal, que con once años denunciaba la prohibición de su gobierno para que las niñas pudieran estudiar. Con quince sufrió un brutal atentado talibán. Llevó su denuncia ante la ONU y en el 2014 se convirtió en la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. Son ejemplos de una nueva generación de mujeres muy jóvenes que no dudan en salir a las calles en cualquier lugar del planeta para reivindicar igualdad, justicia y buen gobierno. Así se viene comprobando desde la segunda mitad de esta década y lo han vuelto a demostrar este último 8 de marzo. En todas ellas late el espíritu de Rosa Parks, otra mujer que simbolizó la revolución pacífica a favor de la extensión de los derechos civiles a la población de raza negra en los Estados Unidos, como reconoce la propia Greta.

Todo es posible cuando la causa es buena y necesaria, pero hacen falta modelos de comportamiento y ejemplos de liderazgo pacífico y consciente que calen e inspiren a las nuevas generaciones. Tener más edad no da la autoridad, lo importante es que la demanda sea justa. El relevo se hace patente en la era de la comunicación global, instantánea y multicultural, donde conviven Malala, Greta, y mis amigas, las pibas argentinas que luchan por la legalización de sus derechos reproductivos y la igualdad plena entre mujeres y hombres. Así lo dijo Malala, ante la ONU: «Hubo un momento en que las mujeres activistas pidieron a los hombres que lucharan por sus derechos. Pero esta vez vamos a hacerlo por nuestra cuenta».

No llevan armas; no piden castigo; traen propuestas llenas de contenido y altura moral: ellas nos enseñan.

https://verne.elpais.com/verne/2018/12/17/articulo/1545042812_853886.html

 

No sin vosotros

Resultado de imaxes para hombres feministas

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2019/03/09/no-sin-vosotros/0003_201903G9P15994.htm

La Voz de Galicia. Opinión. Habitación propia

   
MARÍA XOSÉ PORTEIRO 

Tranquilos. No tenéis que haceros todos feministas. Con entender que el machismo es una forma de ver la vida que debe desaparecer, es suficiente. Nadie pide que militéis activamente, que os vistáis de violeta, que gritéis consignas contra el patriarcado ni que tengáis que demostrar el arrepentimiento como Saulo, camino de Damasco. Es todo mucho más sencillo y en ese punto nos encontraremos, con respeto y complicidad, en una misma causa justa.

Antes de Trump (gracias, Donald) era impensable escuchar o leer consideraciones comprensivas y solidarias de parte de compañeros que nos veían como una amenaza a su hombría. El exceso es lo que tiene, que a veces sirve para buscar el equilibrio y en este proceso civilizador viene a cuento el pensamiento aristotélico del ‘justo medio’ respecto a la virtud ética: obrar correctamente precisa de una serie de repeticiones en la elección de lo correcto hasta que se convierte en una costumbre. Hete aquí un camino posible y contrastado en la historia de la Humanidad consciente: cambiar estructuras y comportamientos sociales que han producido una terrible injusticia, porque «la virtud ética suprema es la justicia, que es como un sol, como el agua en el desierto…». Y de eso va el feminismo: de justicia, de hacer lo éticamente correcto.

Eso no significa que la política deba permanecer ajena. La coincidencia con una convocatoria de elecciones mezcla la ola violeta con otros colores que tienen que ver con una confrontación partidaria legítima, pero las elecciones pasarán y la lucha feminista seguirá porque tiene su propio camino; porque es un avance necesario para que las personas seamos mejores, en conjunto, y porque las mujeres tenemos derecho a vivir plenamente, sin privilegios pero sin discriminaciones.

Ningún cambio social trascendental se mantuvo ajeno a la política y, en esta época, sería impensable. Sobre todo porque fueron las movilizaciones de las pioneras feministas las que produjeron cambios en leyes que hoy nos permiten votar, estudiar, trabajar y manifestarnos. Pensemos que en este gran país (la cuarta economía europea) sólo podemos elegir a nuestros representantes desde hace cuatro décadas. En ese tiempo nos hemos ganado el derecho al divorcio, a denunciar la violación, a tipificar como delito el acoso sexual, a decidir cómo y cuándo podemos o queremos ser madres y, nada menos, que a tener el amparo -por muy imperfecto que aún sea- de las fuerzas del orden público y de los tribunales para resolver lo que se consideraba un conflicto doméstico, cuando era un genocidio justificado por un anillo.

Ahora los procesos se han acelerado. Pero sin ‘ellos’, sin vosotros, será imperfecto, además de -también- injusto. No nos tengáis miedo. No existe el feminazismo. Existen trogloditas que defienden el retroceso al tiempo de las cavernas.