A EXPLOTACIÓN MÁIS VELLA DO MUNDO Informe para Sermos Galiza. Marzo, 2019

download.jpg

SERMOS GALIZA. Marzo, 2019

María Xosé Porteiro.

Incluírmos no mercado laboral a prostitución mediante unha regulación lexislativa é incoherente coa defensa dos dereitos das persoas. Significaría consentir, favorecer e perpetuar que as mulleres traficadas sexan desafiuzadas da súa sexualidade, da súa cidadanía e da súa liberdade. Disque sempre existiu. E pódese responder que tamén o incesto, o roubo, o asasinato… pero non por iso se legalizan. A trata e tráfico de mulleres vai desde situacións de pobreza e falla de oportunidades nos lugares de orixe, cara á primacía do poder do diñeiro nos de destino, onde todo se branquea ao seu paso por caixa. As mafias do proxenetismo teñen en España o país da UE onde a demanda é maior, vai en aumento e se da cada vez desde idades máis temperás, tanto na “oferta” como na “demanda”. En España, a prostitución foi legal até que se aboliu durante a Segunda República. A ditadura volveu regulala e en democracia está en situación de alegalidade, como exercicio libre e non penado, pero punible en zonas públicas. Os concellos teñen competencias para a regulación nas súas rúas mediante ordenanzas municipais. Non está contemplada no Código penal, mais considéranse delitos a prostitución de menores; a forzada en maiores; e o lucro porque outra persoa exerza a prostitución -mesmo cando for voluntariamente- se houbese explotación.
Neste ámbito de indefinición, os argumentos a prol do abolicionismo que prevalecen na maior parte do movemento feminista, son rexeitados porque deixaría sen medio de vida a quen hoxe xa están dentro, esquecendo que se trata dun negocio dirixido pola terceira mafia organizada máis poderosa do mundo: a industria do sexo, que busca integrarse na economía de mercado como unha alternativa laboral aceptable. Pedir que se legalice a prostitución ten que ver con que a maioría dás prostituídas son mulleres e, nunha inmensa maioría, vai da man do proxenetismo. Non é posible separar a prostitución da trata e o tráfico de mulleres para a súa explotación sexual. Confundir isto cun exercicio de libre elección sobre o propio corpo é unha falacia propia do neoliberalismo máis ultra, que reaparece, periodicamente, cun debate mal intencionado que beneficia aos capos infiltrados nos poderes que manexan, toleran, comparten, participan -ou miran para outro lado-. Trátase de acentuar o desacordo que existe entre partidos que se proclaman feministas, tentando contaminar ao Feminismo no seu conxunto.
Estamos na cerna dun debate que xa está de cheo na axenda política e sindical, máis tendo en conta a convocatoria de eleccións para fins de abril. O Partido Feminista é rotundo cando afirma que «a formación política que defenda a prostitución non merece a consideración nin de esquerda nin progresista xa que unicamente está a apoiar e reforzar o machismo que realiza a súa sexualidade mediante a humillación e a explotación da muller: o poder do capital, do patriarcado e das mafias que se enriquecen con iso. A secretaría da Muller do Partido Comunista de España, no documento 20 razóns para argumentar que a abolición dá prostitución é unha liña vermella básica innegociable pregúntase: “que sindicato podería animar a poboación parada, de ningún sector, a prostituírse como saída laboral?

Esta nova oferta de traballo no Inem, implicaría a formación en cursos -como os que hai de pago nos Países Baixos- para aprender todos os aspectos abarcables polo traballo sexual? Animará alguén ás súas fillas para estudar unha formación profesional onde poidan aprender todas as variantes comerciais que a industria sexual considere esixibles? Inscribiríanse nunha oficina de emprego como traballadora sexual ou instarían as súas amigas, coñecidas, ou compañeiras, a facelo? É un traballo como outro calquera?
Resulta imposible que este negocio alcance un lugar homologable nos estándares de dignidade esixibles ao marco laboral porque non pode haber empregos neutros neste campo. E alí onde se normalizou, e normativizou, a industria do sexo, a carne ofertada sempre ten nome de muller, os que a mercan son homes e as tramas mafiosas non só non desaparecen, senón que medran.
Convén lembrar que tamén hai prostitución masculina, frecuentemente con menores de idade, vinculada á trata e tráfico de persoas. Tamén nestes casos, a denuncia é perigosa e pouco habitual. Contra o tópico da voluntariedade no caso dos varóns, un recente informe falaba de que só tres de cada dez homes prostituídos, o son libremente (a cifra nas mulleres é de unha de cada dez). Tamén nestes casos, predominan persoas xoves, procedentes de países máis pobres, recrutados mediante engano, que rematan en situacións de escravitude para pagar as débedas que contraen cos grupos mafiosos organizados (pode chegar aos 5.000 euros en cada caso), e sometidos pola falla de papeis e infra valorados por si mesmos pola súa orientación sexual, estigmatizada nos seus países de orixe.

En todo caso, a grande diferencia coa prostitución de mulleres é, precisamente, a coincidencia no perfil do demandante: nun 98% dos casos, os que consumen, son homes, segundo informa a Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIG). Outro informe, neste caso da asociación catalá Ámbit i Prevenció, sitúa a demanda de prostitución masculina exclusivamente gai cun perfil de cliente de nivel sociocultural medio-alto e unha idade que oscila entre os 35 e os 50 anos.
Que a prostitución se realice de xeito tan maioritario e “normalizado” sobre as mulleres sería abondo para ser unha causa feminista. Alén diso, ten que selo para todas as persoas que rexeiten a explotación, violencia, abuso, engano e perda dos dereitos básicos de seres humanos que entran nunha gaiola da que non se coñece, até o de agora, o xeito de saír.
E ten que ser, sen dubidalo, unha causa primordial, porque o contrario certifica a crenza en seres superiores e lexitimados para posuír, dominar e desprezar a outros que consideran inferiores.
Desde logo, no meu nome, non vai ser.

 

images.jpg

EN CIFRAS

  • Até 40 millóns de persoas son prostituídas no mundo. O 94% as vítimas de trata con fins de explotación sexual son mulleres e nenas (2018. informe global da United Nations Office on Drugs and Crime UNDOC).
  • O 80% son vítimas forzadas, aínda que non existen cifras oficiais.

  • Tres de cada catro teñen entre 13 e 25 anos de idade.

  • A maior demanda é de nenas de 14 a 17 anos.

  • Os clientes son cada vez máis novos e as peticións “cada vez máis perversas”.

  • Unha de cada tres mulleres declara sufrir algún tipo de violencia física ou sexual, polo menos, unha vez na súa vida.

  • A prostitución move 160.000 millóns de euros no mundo (datos de Havocscope citando ao Parlamento Europeo), máis ca ou PIB de Marrocos.

NA LEXISLACIÓN

O abolicionismo ten o seu máximo exemplo no coñecido como “modelo sueco” que persegue aos clientes e reduciu a prostitución na rúa, á metade. Multouse a máis de 7.600 homes desde que se empezou a perseguir aos clientes en 1999, en algúns casos até con penas de cárcere. Esta fórmula foi seguida por Noruega, Canadá, Islandia, Francia ou Irlanda, que consideran a prostitución como un atentado contra a muller, incompatible coa igualdade de xénero e os dereitos humanos e establecen sancións de até 2.000 euros por pagar por sexo.

Os modelos permisivos, teñen exemplos notables en Dinamarca, Países Baixos ou Alemaña. O informe do Parlamento Europeo de 2014, “Explotación sexual e prostitución e o seu impacto na igualdade de xénero”, considera que a legalización non diminúe a prostitución: “a investigación mostra que onde a prostitución e as actividades relacionadas son legais, hai maiores entradas de tráfico no mercado sexual”.

Os países que a legalizaron, contemplan vender e comprar sexo como unha actividade económica máis pero non conseguiron o obxectivo proposto de empoderar ás mulleres, terminar coa estigmatización e mellorar as súas condicións de traballo. De feito, Alemaña liberalizou a prostitución en 2002. Desde aquela construíronse mega bordeis con tarifa plana que inclúe sexo, bebida e comida. As tarifas baixaron por riba do 20% co aumento da oferta. Só entre un 1 e un 5% de mulleres inscribíronse no rexistro obrigatorio de prostitutas.

NO ESTADO ESPAÑOL

A demanda de mulleres para a súa explotación sexual move 22.800 millóns €/ano, equivalente á metade do gasto en educación. España é o país europeo con maior demanda de sexo pago e o terceiro a nivel mundial. Tamén é un dos principais destinos do tráfico de mulleres no mundo. Segundo Nacións Unidas, o 39% dos homes pagou nalgunha ocasión por manter relacións sexuais e uns 15 millóns son clientes potenciais. Hai informes que sitúan en 100.000 a cifra de prostituídas en 2017, mesmo que “censadas” polo Ministerio do Interior só constan 14.000.

Un informe de 2007, elaborado pola Comisión Mixta dos Dereitos da muller e da igualdade de oportunidades do Congreso dos Deputados, computou arredor de 300.000 prostituídas no conxunto do Estado. A grande maioría son pobres, inmigrantes e en situación irregular. O 99,7% dos clientes son homes. O gasto diario en prostitución en España era, daquela, de 50 millóns de euros. O 11% dos homes mercaran servizos sexuais no ano estudado (o dobre de Portugal ou Alemaña, e dez veces máis ca Francia e ou Reino Unido).

Está aberto o debate sobre promulgar unha lei que protexa ás vítimas forzosas e combata a trata e a explotación sexual. A prostitución foi abolida durante a Segunda República. No franquismo liberalizouse e na actualidade vívese unha situación de alegalidade con achegas parciais, como a Lei de Seguridade Cidadá, que contempla sancións leves por “exhibición obscena” e graves por ofrecer ou pedir servizos sexuais en zonas públicas onde poida haber menores. En tres anos, de 2015 a 2017, tramitáronse 1.250 sancións por infraccións graves e 597 leves, segundo datos do Ministerio de Interior, que non aclara cantas foron multas a clientes e cantas a prostitutas.

Unha análise cualitativa

A Investigación máis exhaustiva, en termos cualitativos, sobre desta cuestión, foi a realizada en Galicia: “El putero Español, quiénes son y qué buscan los clientes de prostitución”, publicado na Colección Mayor da Editorial Catarata en 2015, na que se tiran conclusións moi reveladoras como que “o que procuran os clientes é reforzar, reafirmar a súa identidade viril masculina, máis que o pracer sexual en si (…) O relato da pornografía relaciona a erotización cunha subordinación ou dominación da muller polo home (…) No espazo prostitucional, como eles son os que pagan, eles son os que mandan, e poden recrear o que viron na pornografía”.

Detectan varias tipoloxías de clientes. O “misóxino”, que despreza ás mulleres. O “amigo”, que chega a ter relacións afectivas ou de parella pero nunca deixa de exercer o privilexio de consumir. O “crítico”, que consumiu prostitución algunha vez por ser parte da subcultura masculina, mais entende que detrás deste negocio hai xente sufrindo e que o sexo de pago é un produto do capitalismo e do patriarcado.

A máis novidosa, é o “mercantilista”, que non ten un discurso misóxino ou de rexeitamento da muller, senón que acode á prostitución como un produto de consumo máis, como roupa ou a carcasa do móbil. Neste caso o que fan é mercar emocións (…) Aínda sendo xente nova, formada, criados nunha educación non sexista, interpretan este espazo con lóxicas de dereito do consumidor, mercantilizando as relacións humanas. Non lles xera ningún dilema ético ou moral nin pensan no que hai máis aló deste acto. E neste perfil atopamos todo tipo de niveis formativos, ocupación, idade ou ideoloxía, tanto de dereitas como de esquerdas”.

Segundo esta investigación, en 2014, en Galicia, funcionaban máis de 240 clubs de alterne e 323 pisos de contactos.

download.jpg

El feminismo es abolicionista

prost.jpg

https://luzes.gal/ct/2019/02/28/6909/opinion-ct/maria-x-porteiro/6909/

LUZES. Opinión. Quinto Elemento

María Xosé Porteiro. 28/02/2019

El feminismo es abolicionista porque la prostitución es una forma extrema de violencia de género y, casi siempre, de esclavitud. Algo tan obvio topa con sectores politizados dentro del feminismo, que ven compatible ser feminista con regular la mercantilización de la sexualidad y del cuerpo de las mujeres. El patriarcado bate palmas cuando perdemos energía en estos debates, contagiadas por la dolencia divisionista que consume a la izquierda –tan buena para la derecha–. Debemos salir de la trampa en la que prevalecen compromisos partidarios en las feministas con militancia –o posición política– pues, cuando ese dilema se da, no hay otra que elegir y exponerse a la crítica del dogma inflexible de la disciplina de partido. Las antecesoras ya lo vivieron: Kollontai, Luxemburgo, Zetkin, Campoamor. Antes, Tristán o Gouges. Ejemplos de que debería ser la izquierda quien no perdiera oportunidad de ir de la mano del feminismo, mejor que al revés, porque en este caso el resultado sí varía según el orden de los factores.
Regulamento sanitario da prostitución baixo o título de «Higiene especial»
En Galicia se ven nítidamente varios frentes dispuestos a entrar en combate. Si no estuviera tan segura de que hay intereses partidarios detrás, no haría semejante afirmación, pero sé que una buena parte de las feministas gallegas saben a que me refiero, porque las negociaciones para organizar un ocho de marzo unitario estuvieron contaminadas por esta tendencia.

¿Por qué la proporción de uno de cada tres hombres consumidores de carne de prostíbulo no se corresponde, no ya con el mismo dato en las mujeres, sino con su inexistencia?

La prostitución como «medio de vida» no es libre elección sino consecuencia del determinismo falocéntrico y patriarcal que se burla de nosotras. Solo hay que hacer la prueba del algodón: pongamos hombre donde se ponen mujer, cuando hablamos de prostituidas. Pongamos mujer donde se pone hombre, cuando se habla de puteros. ¿Por qué resulta aceptable que las mujeres sean ( mmm… no encuentro la palabra correcta) por quince, veinte o más «clientes» en el curso de una «jornada de trabajo»? ¿Por qué no se de la el caso de la demanda en sentido contrario? ¿Es que las mujeres no tenemos necesidades sexuales? ¿Por qué la proporción de uno de cada tres hombres consumidores de carne de prostíbulo no se corresponde, no ya con el mismo dato en las mujeres, sino con su inexistencia? ¿En qué otra «actividad laboral» se da esa circunstancia? ¿De verdad estamos hablando del derecho al trabajo y de libertad sexual? Cuando esta fórmula no funciona es porque no es intercambiable. Luego, si no es válido para ellos tampoco no lo es para nosotras.

El cuerpo de las mujeres fue –y ahora lo es de manera mucho más visible– el campo de batalla sobre el que se disputó la propiedad privada y se nutrió el capitalismo, que consolida con el patriarcado un modelo de sociedad opresiva, con un reparto «del trabajo» en función de roles sexuales con dominadores y dominadas. Violadores y violadas. Mercaderes y compradas. Y lo demás es una fantasía.

Los antes compañeros en la lucha por la igualdad, y hoy bien ubicados homopatriarcas, que siempre tuvieron nuestro apoyo y ahora actúan como lobby que disfruta del privilegio de pertenecer al estamento «superior» en el caso de los vientres de alquiler.

Cuando leo reflexiones hechas por compañeras, maravillosas en tantas cosas pero que defienden o justifican esto, echo las manos a la cabeza. Como hablar sin discutir? Prefiero el silencio en el trato individual; no estamos para perder el lujo de compartir muchas otras cosas, pero en algún momento esta línea será totalmente infranqueable y debemos tener la inteligencia de no llegar a lo que sería un punto sin retorno.

No perdamos el tiempo entrando al juego de quien nos quieren sometidas y convencidas; mercenarias sin más pago que una sonrisa cómplice; que la aceptación de los machitos neofeministas que nos manipulan y nos dan espacio para que reproduzcamos su mensaje implícito; o la aquiescencia de los antes compañeros en la lucha por la igualdad, y hoy bien ubicados homopatriarcas (no todos, por supuesto, pero sí demasiados), que siempre tuvieron nuestro apoyo y ahora actúan como lobby que disfruta del privilegio de pertenecer al estamento «superior», ya sin barreras para su aceptación social. No hay más que ver lo que está aconteciendo con los vientres de alquiler.

Escribo esto desde la firme convicción de que estamos sobre un terreno minado por caballos de Troya camuflados que actúan como virus invisibles, pero eficaces. La prostitución es su mejor baza. Hay que activar la reacción para que no nos coman todo lo que llevamos trabajado y ganado hasta lo de ahora. Y lo antes posible.

 

Categories: María Xosé Porteiro, Opinión
Tags: 8 de marzo, Abolicionismo, feminismo, igualdade, patriarcado, prostitución
28 Febrero, 2019Avatar María Xosé Porteiro

El feminismo es abolicionista

https://luzes.gal/ct/2019/02/28/6909/opinion-ct/maria-x-porteiro/6909/

Luzes. Opinión. Quinto Elemento

El feminismo es abolicionista

Este artigo tamén está dispoñible en: Galego

El feminismo es abolicionista porque la prostitución es una forma extrema de violencia de género y, casi siempre, de esclavitud. Algo tan obvio topa con sectores politizados dentro del feminismo, que ven compatible ser feminista con regular la mercantilización de la sexualidad y del cuerpo de las mujeres. El patriarcado bate palmas cuando perdemos energía en estos debates, contagiadas por la dolencia divisionista que consume a la izquierda –tan buena para la derecha–. Debemos salir de la trampa en la que prevalecen compromisos partidarios en las feministas con militancia –o posición política– pues, cuando ese dilema se da, no hay otra que elegir y exponerse a la crítica del dogma inflexible de la disciplina de partido. Las antecesoras ya lo vivieron: Kollontai, Luxemburgo, Zetkin, Campoamor. Antes, Tristán o Gouges. Ejemplos de que debería ser la izquierda quien no perdiera oportunidad de ir de la mano del feminismo, mejor que al revés, porque en este caso el resultado sí varía según el orden de los factores.

Regulamento sanitario da prostitución baixo o título de «Higiene especial»

En Galicia se ven nítidamente varios frentes dispuestos a entrar en combate. Si no estuviera tan segura de que hay intereses partidarios detrás, no haría semejante afirmación, pero sé que una buena parte de las feministas gallegas saben a que me refiero, porque las negociaciones para organizar un ocho de marzo unitario estuvieron contaminadas por esta tendencia.

¿Por qué la proporción de uno de cada tres hombres consumidores de carne de prostíbulo no se corresponde, no ya con el mismo dato en las mujeres, sino con su inexistencia?

La prostitución como «medio de vida» no es libre elección sino consecuencia del determinismo falocéntrico y patriarcal que se burla de nosotras. Solo hay que hacer la prueba del algodón: pongamos hombre donde se ponen mujer, cuando hablamos de prostituidas. Pongamos mujer donde se pone hombre, cuando se habla de puteros. ¿Por qué resulta aceptable que las mujeres sean ( mmm… no encuentro la palabra correcta) por quince, veinte o más «clientes» en el curso de una «jornada de trabajo»? ¿Por qué no se de la el caso de la demanda en sentido contrario? ¿Es que las mujeres no tenemos necesidades sexuales? ¿Por qué la proporción de uno de cada tres hombres consumidores de carne de prostíbulo no se corresponde, no ya con el mismo dato en las mujeres, sino con su inexistencia? ¿En qué otra «actividad laboral» se da esa circunstancia? ¿De verdad estamos hablando del derecho al trabajo y de libertad sexual? Cuando esta fórmula no funciona es porque no es intercambiable. Luego, si no es válido para ellos tampoco no lo es para nosotras.

El cuerpo de las mujeres fue –y ahora lo es de manera mucho más visible– el campo de batalla sobre el que se disputó la propiedad privada y se nutrió el capitalismo, que consolida con el patriarcado un modelo de sociedad opresiva, con un reparto «del trabajo» en función de roles sexuales con dominadores y dominadas. Violadores y violadas. Mercaderes y compradas. Y lo demás es una fantasía.

Los antes compañeros en la lucha por la igualdad, y hoy bien ubicados homopatriarcas, que siempre tuvieron nuestro apoyo y ahora actúan como lobby que disfruta del privilegio de pertenecer al estamento «superior» en el caso de los vientres de alquiler.

Cuando leo reflexiones hechas por compañeras, maravillosas en tantas cosas pero que defienden o justifican esto, echo las manos a la cabeza. Como hablar sin discutir? Prefiero el silencio en el trato individual; no estamos para perder el lujo de compartir muchas otras cosas, pero en algún momento esta línea será totalmente infranqueable y debemos tener la inteligencia de no llegar a lo que sería un punto sin retorno.

No perdamos el tiempo entrando al juego de quien nos quieren sometidas y convencidas; mercenarias sin más pago que una sonrisa cómplice; que la aceptación de los machitos neofeministas que nos manipulan y nos dan espacio para que reproduzcamos su mensaje implícito; o la aquiescencia de los antes compañeros en la lucha por la igualdad, y hoy bien ubicados homopatriarcas (no todos, por supuesto, pero sí demasiados), que siempre tuvieron nuestro apoyo y ahora actúan como lobby que disfruta del privilegio de pertenecer al estamento «superior», ya sin barreras para su aceptación social. No hay más que ver lo que está aconteciendo con los vientres de alquiler.

Escribo esto desde la firme convicción de que estamos sobre un terreno minado por caballos de Troya camuflados que actúan como virus invisibles, pero eficaces. La prostitución es su mejor baza. Hay que activar la reacción para que no nos coman todo lo que llevamos trabajado y ganado hasta lo de ahora. Y lo antes posible.

Este artigo tamén está dispoñible en: Galego

Proletarias dos proletarios

Mujeres durante una protesta conta la prostitución

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2018/09/10/proletarias-dos-proletarios/0003_201809G10P12996.htm

La Voz de Galicia. Opinión. Habitación propia
MARÍA XOSÉ PORTEIRO 

En España a prostitución foi legal até que se aboliu durante a Segunda República. A ditadura volveu regulala e en democracia está en situación de alegalidade, como exercicio libre e non penado, pero sancionable en zonas públicas. Os concellos teñen competencias para a regulación nas súas rúas mediante ordenanzas municipais. Non está contemplada no Código Penal, pero si se consideran delito a prostitución de menores, a forzada en maiores e o lucro de que outra persoa exerza a prostitución -aínda que sexa voluntariamente- se hai explotación (as cifras máis conservadoras que se manexan falan de que só este suposto supera o 80 %).

Neste ámbito do si pero non, ou depende, é evidente que o problema non se abordou axeitadamente e, cando se propón ilegalizalo, sempre hai alguén que di que se deixaría sen medio de vida a quen hoxe xa están dentro do negocio dirixido pola terceira mafia organizada máis poderosa do mundo, casualmente, a industria do sexo, que busca integrarse na economía de mercado como unha alternativa laboral aceptable.

«Pedir que se legalice a prostitución ten que ver con que a maioría das prostituídas son mulleres. Que sindicato podería animar aos parados de ningún sector a prostituírse como saída laboral? Esta nova oferta de traballo do Inem suporía o dereito á formación en cursos -como os que hai de pago nos Países Baixos para aprender todos os aspectos abarcables polo traballo sexual-», en opinión da secretaría da Muller do Partido Comunista de España, como pode consultarse no seu documento 20 razóns para argumentar que a abolición da prostitución é unha liña vermella básica innegociable. Só lle engado a proposta de evitarmos o termo abolición cando queremos dicir prohibición. Polo demais, non podo estar máis de acordo, e vén a conto porque na esquerda próxima a esta ideoloxía hai posicións sindicais a prol do mesmo que defenden a alcaldesa e o seu grupo: considerar a prostitución e o proxenetismo -que van unidos de seu- como algo separable da loita contra a trata e o tráfico de persoas.

En Barcelona prohibiuse en 2012 con multas de até 3.000 euros para os clientes e até 750 para as prostituídas. Agora, cando por fin hai unha axenda feminista aberta polo novo Goberno, aparece este debate tramposo que beneficia aos capos infiltrados nos poderes que manexan, toleran, comparten, participan ou miran para outro lado, mentres o pasan bárbaro vendo «as rapazas» no ring, para pelexaren na lama, actividade altamente excitante para algúns e máis se elas son feministas. Por se é precisa algunha cita de san Google, téñoas para todos os gustos. Flora Tristán: «as mulleres son as proletarias dos proletarios». Marx: «a práctica é a verificación da verdade». San Mateo: «polas súas obras, coñecerédelos» (Mt 7, 15-20). Caretas fóra, please.

El negocio millonario de los anuncios de prostitución en España

http://www.tribunafeminista.org/2017/04/el-negocio-millonario-de-los-anuncios-de-prostitucion-en-espana/

Tribuna Feminista. Opinión. María Xosé Porteiro

En el histórico encuentro mundial de mujeres organizado por la ONU, en Pekín, en el ya lejano 1995, se establecieron una serie de situaciones encuadrables en lo que ya se empezaba a denominar “violencia de género”. Entre ellas, el tráfico y trata de mujeres para su explotación sexual, es decir, la prostitución de toda la vida. Ha pasado mucho tiempo y la situación no ha hecho si no empeorar, aunque lo positivo es que también se ha incorporado al debate público-político y su visibilización es inevitable.

España es uno de los principales destinos del tráfico de mujeres prostituidas: cada año entran entre 40.000 y 50.000 jóvenes -muchas, menores- mediante métodos criminales. También somos el primer país de Europa, y tercero del mundo, con mayor número de demandantes de sexo pagado, cada vez más jóvenes, que lo hacen como una forma de ocio y entretenimiento. Luis Mariano García Vicente, profesor de Trabajo Social en la Universidad Complutense y coautor de un libro sobre el perfil del cliente de la prostitución en Madrid, afirma que «para ellos, el sexo de pago es algo normal. Igual que consumen alcohol y marihuana, la prostitución es una diversión más».

A primeros de febrero se constituyó una subcomisión en el Congreso de los Diputados (dependiente del área de Igualdad) para alcanzar entre todos los grupos políticos un acuerdo para un Pacto de Estado sobre violencia de género. Se ha fijado un plan de trabajo hasta junio en el cual se escucharán a 60 expertas y expertos. A continuación se formularán propuestas en un documento para corregir las deficiencias y malas praxis que se detecten en la ley de 2004. La portavoz socialista, Ángeles Álvarez, avanzó en aquel momento que se incluiría la trata y prostitución, algo que la actual ley no contempla.

Una de las manifestaciones más increíbles de la expansión y aceptación de esta actividad criminal es su presencia en las páginas de anuncios por palabras de los medios de comunicación.

Personalmente creo que este aspecto específico merece un tratamiento propio y espero que sea posible una vez se concluya el trabajo inicial que ha sido expuesto. Una de las manifestaciones más increíbles de la expansión y aceptación de esta actividad criminal es su presencia en las páginas de anuncios por palabras de los medios de comunicación.

El primer antecedente parlamentario sobre este asunto nos remite a 2007, cuando una comisión mixta Congreso-Senado estimaba que el negocio movía 40 millones de euros, concretando que los ingresos que obtenían El País y El Mundo, con una media de tres páginas de contactos diarias, rondaban los 6 millones anuales, que subían hasta los 10 en el Grupo Vocento.

Dos años más tarde, el gobierno elaboró un Plan Integral contra la Trata que entró en vigor el 1 de enero de 2009, donde, además de definir a las prostitutas como «víctimas», instaba a los diarios a que, mediante la autorregulación, eliminasen cualquier relación empresarial con la prostitución. Algunos atendieron a esta petición, como La Razón, Público, 20 minutos o Avui. El resto los mantienen porque es una suculenta forma de financiación.

Montserrat Puig, publicaba en Diagonal, el 1 de diciembre de 2009 la siguiente -y contundente- información que recojo textualmente por su interés y actualidad:

“España es el único país de su entorno en el que diarios nacionales de información general hacen negocio con anuncios sobre prostitución, pese a que el Plan contra la Trata incluye una petición (no una exigencia) para que los eliminen (…/…)

En el resto de Europa, al igual que ocurre en Estados Unidos, este tipo de publicidad está relegada a rotativos minoritarios y sensacionalistas. En Reino Unido, la ministra de Igualdad, Harriett Harman, encargó en 2008 un estudio que relacionó estos anuncios con el tráfico de mujeres. Tras su publicación, la empresa editorial Newsquest y las filiales locales del grupo editor de The Guardian dejaron de publicarlos.

En Italia, ya hace años que los principales periódicos eliminaron de sus páginas cualquier reclamo publicitario de este tipo. El conservador Il Corriere della Sera se limita a publicar anuncios de tres o cuatro líneas, que no concretan los servicios ofrecidos y están redactados con gran pudor. Se habla de “acompañantes” y jamás se utiliza la palabra “sexo”. En cualquier caso, el periódico les dedica un espacio muy limitado, bajo la rúbrica “clubs y asociaciones”.

En Francia, ni los periódicos conservadores ni los liberales tienen anuncios de sexo. Libération tiene una sección de contactos para gente que busca citas y que es vigilada escrupulosamente para evitar que haya prostitución encubierta.

En Alemania, el Tribunal Supremo dictaminó en julio de 2006 que no es ilegal ofertar servicios sexuales; no obstante, los anuncios de prostitución sólo están presentes en la prensa local y en los tabloides.

En Estados Unidos, la prensa generalista no publica anuncios de prostitución. Éstos están presentes en publicaciones semanales dedicadas al ocio, comoVillage Voice, en Nueva York, oL. A. Weekly, en Los Ángeles.”

Volviendo a España y en este momento, la publicación de este tipo de anuncios sería perseguible de oficio pues hay numerosas disposiciones que ampararían su persecución y eliminación, e incluso un Dictamen del Consejo de Estado, emitido en 2011 a petición del Ministerio de Igualdad, donde se dice, claramente que “es plausible prohibir o, al menos, limitar severamente” los anuncios de prostitución en la prensa escrita, algo que puede hacer el Ejecutivo por propia iniciativa.

Y no cabe duda de que la exhibición e invitación que suponen los anuncios, contribuyen a tener una visión confusa -como mínimo- sobre algo que se normaliza, difunde y genera modelos de comportamiento.

El Pacto de Estado contra la violencia de género prometido y pendiente, no llegará sin tiempo. Tal vez a una parte de la sociedad le costará asumir las medidas -y el castigo- que acaben con esta impunidad, pero es probable que esas mismas personas, o medios, se escandalicen o difundan informaciones sobre cómo afrontan su sexualidad las chicas más jóvenes, desde edades bien tempranas, aceptando tratos vejatorios, sumisión o algún tipo de recompensa. Sobran los ejemplos pésimos y los modelos patéticos al alcance, normalizados, sin reprobación familiar, social o penal. Y no cabe duda de que la exhibición e invitación que suponen los anuncios, contribuyen a tener una visión confusa -como mínimo- sobre algo que se normaliza, difunde y genera modelos de comportamiento.

Estamos ante un gravísimo problema social y ético. En 1862, Víctor Hugo escribía en Los Miserables: «Se dice que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, pero no es cierto. Existe todavía; solo que no pesa ya sino sobre la mujer, y se llama prostitución». Desgraciadamente, nada ha cambiado, si acaso, se ha multiplicado exponencialmente.

No podemos seguir permitiendo y promocionando el segundo negocio clandestino del mundo con más beneficios, solo por detrás del tráfico de armas y por delante del de drogas, con más de 12 millones de mujeres en 160 países traficadas, en un comercio con ganancias superiores a los 25.000 millones de euros. Si esto sigue pasando de rositas y no se remueve la conciencia social, apaga y vámonos.

Política, escritora y periodista.

Los miserables

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2016/11/21/miserables/0003_201611G21P11997.htm

La Voz de Galicia. Habitación propia. Opinión

España es uno de los principales destinos del tráfico de mujeres prostituidas: cada año entran entre 40.000 y 50.000 jóvenes -muchas, menores- mediante métodos criminales. También somos el primer país de Europa, y tercero del mundo, con mayor número de demandantes de sexo pagado, cada vez más jóvenes, que lo hacen como una forma de ocio y entretenimiento. Luis Mariano García Vicente, profesor de Trabajo Social en la Universidad Complutense y coautor de un libro sobre el perfil del cliente de la prostitución en Madrid, afirma que «para ellos, el sexo de pago es algo normal. Igual que consumen alcohol y marihuana, la prostitución es una diversión más».

Viene esto a cuento del anuncio de que el nuevo Parlamento español -que nace con la ilusión naíf de que se puede gobernar desde la oposición- se va a tomar en serio un Pacto de Estado contra la violencia de género, que incluirá la trata, tráfico y explotación sexual, algo que la actual ley no contempla. El antecedente parlamentario más próximo a este asunto fue la comisión mixta Congreso-Senado creada en la primera legislatura de Zapatero, pero el trabajo realizado durante meses, el diagnóstico de la situación y las conclusiones, realistas y duras, se diluyeron en el salón de los pasos perdidos. Huelgan comentarios…

Si se repite la metodología seguida para la ya veterana ley española, con doce años que se cumplirán en diciembre, habrá que contar ahora, también, con las organizaciones y las personas expertas que llevan años trabajando para que la esclavitud sexual pase a tener el tratamiento jurídico-legal adecuado.

Porque nos cuesta asumir las medidas que acaben con esta impunidad, pero a continuación nos escandalizamos cuando conocemos cómo afrontan su sexualidad las chicas más jóvenes, desde edades bien tempranas, aceptando tratos vejatorios, sumisión o algún tipo de recompensa, no necesariamente material, si no de simple aceptación por el grupo. Les sobran los ejemplos pésimos y los modelos patéticos al alcance, normalizados, sin reprobación familiar o social.